Polityka prywatności

Ochrona danych
RAMARO Radosław Jóźwiak spółka komandytowa

www.ramaro.pl

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

1. Odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych (Administratorem Danych Osobowych )w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz f ustawy o ochronie danych z dnia 10 maja 2018 ( Dz.U. 2018 poz. 1000) jest:

RAMARO Radosław Jóźwiak spółka komandytowa

ul Półwiejska 38

62-025 Kostrzyn((Polska)

NIP: PL777-21-15-876

2. Możesz skontaktować się z administratorem listownie lub pod adresem e-mail: rodo@ramaro.pl

3. W poniższej informacji dotyczącej ochrony danych osobowych informujemy Cię w szczególności o rodzaju, zakresie, celu, czasie i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, o ile sami lub wspólnie z innymi decydujemy o celach i środkach przetwarzania. Ponadto poinformujemy Cię o udziale stron trzecich które biorą udział w procesie przetwarzania. Celem udziału innych podmiotów w procesie przetwarzania jest optymalizacja i podniesienie jakości naszych usług. Osoby trzecie przetwarzają dane na własną odpowiedzialność.

3. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem, który wyjaśnia, w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi osobowymi.

II.DANE OSOBOWE

1. Zgodnie z Art. 4 pkt 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. RODO, „przetwarzanie” to każdy proces dokonywany z pomocą lub bez pomocy procesów zautomatyzowanych lub seria takich procesów w związku z danymi osobowymi , takie jak gromadzenie, usuwanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odczytywanie, odpytywanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną formę udostępniania, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2. Administrator oświadcza, że dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:

a) przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą;

b) zbiera dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d) dane osobowe są prawidłowe iw razie potrzeby aktualizowane;

e) przechowujemy dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, jedynie tak długo, jak jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania;

f) przetwarza dane osobowe w taki sposób, aby odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne zapewniały odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt III.


4. Gwarantujemy bezpieczeństwo danych, które nam przesyłasz, fizyczne, elektroniczne i administracyjne. Zdecydowanie zalecamy podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony danych podczas surfowania po Internecie.

5. Na wszystkich stronach internetowych, za pośrednictwem których wprowadzane są dane osobowe, stosujemy standardowe szyfrowanie SSL (Secure Sockets Layer).

6. Jeżeli treści, narzędzia lub inne środki pochodzące od innych dostawców (zwanych dalej łącznie „dostawcami zewnętrznymi”) są wykorzystywane w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych, a ich siedziba znajduje się w państwie trzecim (Państwa trzecie to państwa, w których RODO nie jest prawem bezpośrednio obowiązującym, czyli w zasadzie państwa spoza UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego), to dane będą przekazywane do państw trzecich, jedynie jeżeli istnieje odpowiedni poziom ochrony danych, zgoda użytkownika lub inne zezwolenie prawne. Dane mogą być przekazywane do krajów, w których mają siedzibę usługodawcy zewnętrzni..

III. CELE PRZETWARZANIA

1. Zasadniczo przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do danego celu przetwarzania.

2. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Oznacza to, że dane użytkownika będą przetwarzane tylko za zgodą prawną. Tj. w szczególności jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do świadczenia naszych usług umownych (np. realizacja zamówień) i usług internetowych lub jest wymagane przepisami prawa, użytkownik wyraził na to zgodę, a także z uwagi na nasze prawnie uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacji i ekonomicznego działania oraz bezpieczeństwa naszej oferty internetowej w rozumieniu Art. 6 ust.1 lit f) RODO, w szczególności przy pomiarze zasięgu, tworzeniu profili w celach reklamowych i marketingowych oraz zbieraniu danych dostępowych i korzystaniu z usług podmiotów trzecich dostawcy partii).

3. Zwracamy uwagę, że podstawą prawną zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 RODO, podstawą prawną przetwarzania w celu realizacji naszych usług i realizacji działań umownych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a podstawą prawną przetwarzania w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Jeśli dokonujesz zakupu lub korzystasz z innych usług oferowanych przez www.ramaro.pl , podstawą przetwarzania danych użytkownika jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO). dane użytkownika będą przetwarzane do czasu realizacji zamówienia , wykonania usługi oraz przedawnienia roszczeń w i w okresie do 3 miesięcy po przedawnieniu roszczenia.

5. W zależności od wybranej metody płatności przekazujemy dane niezbędne do realizacji transakcji płatniczej naszym dostawcom usług technicznych, którzy pracują dla nas w ramach realizacji zamówienia lub instytucjom kredytowym, na zlecenie lub wybranemu dostawcy usług płatniczych, ponieważ jest to niezbędne do przetworzenia płatności. Działanie to służy realizacji umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 litera b RODO. W niektórych przypadkach dostawcy usług płatniczych zbierają dane wymagane do samodzielnego przetworzenia płatności, np. na własnej stronie internetowej lub poprzez integrację techniczną w procesie zamawiania. W tym zakresie obowiązuje oświadczenie o ochronie danych danego dostawcy usług płatniczych.

6. Newsletter: Możesz zarejestrować się, aby otrzymywać nasz biuletyn na naszej stronie internetowej. Newsletter zawiera aktualności, oferty i inne informacje o produktach i usługach www.ramaro.pl Nasz biuletyn jest wysyłany na podstawie Twojej zgody zgodnie z artykułem 6 (1) (a) RODO. Aby otrzymywać newsletter, musisz podać swój adres e-mail w polu udostępnionym na naszej stronie internetowej. Następnie wyślemy Ci wiadomość e-mail z powiadomieniem i poprosimy o potwierdzenie, że chcesz otrzymywać nasz biuletyn, klikając łącze zawarte w tej wiadomości e-mail (double opt-in). W związku z tym będziemy przesyłać Państwu biuletyn pocztą elektroniczną tylko wtedy, gdy wcześniej wyraźnie potwierdzili Państwo, że powinniśmy aktywować usługę newslettera. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych w celu wysyłki newslettera.

7. Za każdym razem, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, zbieramy dane dostępowe, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła, aby umożliwić Ci odwiedzenie strony. Dane dostępowe obejmują w szczególności: adres IP urządzenia wysyłającego zapytanie, informacje w momencie żądania, adres odwiedzanej strony i strony wysyłającej zapytanie, informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym, identyfikatory internetowe.

8. Dane osobowe, które podasz w związku z kontaktem z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub formularza kontaktowego będą przetwarzane przede wszystkim w celu rozpatrzenia Twojego zapytania i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

9. Odbiorcami danych mogą być:

Firmy spedycyjne (UPS, GLS, FedEx, DPD), Firmy księgowe, Dostawcy towarów, Dostawcy rozwiązań IT, Firmy przetwarzające płatności, Firmy marketingowe, Dostawcy usług telekomunikacyjnych, Uprawnione organy rządowe.

10. W przypadku płatności za pomocą metody płatności oferowanej przez PayU, płatność jest przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186

IV TWOJE PRAWA W ZAKRESIE GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych przyznają Ci kompleksowe prawa osoby, której dane dotyczą (prawo do informacji i interwencji) w stosunku do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie Twoich danych osobowych, o czym poinformujemy Cię poniżej:

a) Prawo do dostępu i informacji zgodnie z Art. 15 RODO;

b) Prawo do sprostowania zgodnie z Art. 16 RODO;

c) Prawo do usunięcia zgodnie z Art. 17 RODO;

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z Art. 18 RODO;

e) Prawo do informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania zgodnie z Art. 19 RODO;

f) Prawo do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 RODO;

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie Art. 77 RODO;

h) Prawo do cofnięcia udzielonej zgody zgodnie z Art. 7:

Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W przypadku odwołania niezwłocznie usuniemy dane, o których mowa, chyba że dalsze przetwarzanie może opierać się na podstawie prawnej przetwarzania bez zgody.

PLIKI COOKIE

1. W naszym serwisie stosujemy pliki cookies. Cookies to małe pliki, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i zapisują określone ustawienia oraz dane w celu wymiany z naszym systemem za pośrednictwem Twojej przeglądarki. Zasadniczo istnieją dwa różne rodzaje plików cookie, tzw. sesyjne, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki oraz tymczasowe/stałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym przez dłuższy czas lub bezterminowo. To przechowywanie pomaga nam odpowiednio zaprojektować naszą stronę internetową i nasze oferty oraz ułatwia korzystanie z nich, na przykład poprzez przechowywanie niektórych wpisów, abyś nie musiał ich ciągle powtarzać.

2. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO.

3. W przeciwnym razie dane przetwarzane za pomocą plików cookies będą przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu komercyjnego funkcjonowania naszej oferty internetowej i jej ulepszania) lub w przypadku, gdy stosowanie plików cookies jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych, zarówno w zgodnie z § 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

4. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Możesz ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby generalnie uniemożliwić przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym lub każdorazowo pytać, czy wyrażasz zgodę na ustawienie plików cookies. Po ustawieniu plików cookie możesz je również usunąć w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na temat tego, jak to działa, można znaleźć w funkcji pomocy w przeglądarce. Istnieją specjalne wyjaśnienia dotyczące przeglądarek internetowych Safari, Firefox, Microsoft Internet Explorer i Google Chrome.

5. Google Analytics

a) Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron internetowych udostępniana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić analizę korzystania ze strony internetowej www.ramaro.pl i jej podstron. Informacje generowane przez pliki cookie są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W ten sposób Twój adres IP jest z reguły skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA; w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Pliki cookie przechowywane przez Google Analytics są usuwane najpóźniej po 14 miesiącach. Więcej informacji na temat ochrony danych i warunków korzystania z Google Analytics można znaleźć na stronie: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/

b) Aby dezaktywować Google Analytics, załaduj poniższy link, aby pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

c) Podstawą prawną korzystania z usługi analityki internetowej Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6. Wszystkie pliki cookie stron trzecich:

Google Analytics – analiza ruchu

marketingu Google Ads

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator może w przyszłości zmienić politykę prywatności. Każdorazowo informacja o takich zmianach zostanie umieszczona na stronie Sklepu Internetowego. Za każdym razem, gdy nastąpi zmiana, wyświetli się nowa wersja polityki prywatności z nową datą.

2. Niniejsza wersja oświadczenia o ochronie danych obowiązuje od 17.05.2023