lupa
PL EN DE seperator Facebook pinterest gmb

POLTYKA PRYWATNOŚCI SERWISU RAMARO.PL

 

I. Definicje

§ 1

W niniejszej „Polityce prywatności”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

„P.P.H.U. Ramaro S. C.” – P.P.H.U. Ramaro S. C. z siedzibą w Paczkowie, Polna 5 , 62-021 Paczkowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000596258, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 777-32-57-934; REGON: 363478105; e-mail: biuro@ramaro.pl , tel: +48 600 257 452.,

„Serwis” – serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.ramaro.pl oraz jej podstronach,

„Użytkownik” – każdy internauta odwiedzający strony Serwisu.

 

II. Postanowienia wstępne

§ 2

Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w dziale „Definicje”. § 2 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Prawo telekomunikacyjne Ramaro wprowadza niniejszą Politykę Prywatności zwaną dalej „Polityką”.

 

III. Dane osobowe

§ 3

Użytkownik w celu korzystania z usługi newslettera, komunikacji z salonem za pomocą formularza kontaktowego, oferowanych przez Ramaro za pośrednictwem Serwisu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Ramaro na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza kontaktowego, formularza zakupu środków lub poda w korespondencji z Ramaro, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

§ 4

Administratorem danych osobowych jest Ramaro. Ramaro może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy o powierzenie danych. 2. Dane powierzane będą: • firmom świadczącym usługę wysyłki newslettera, w celu realizacji dostarczania newsletterów na adresy e-mail użytkowników, • firmom świadczącym usługę hostingu na rzecz Ramaro, • firmom świadczącym usługę administrowania Serwisem.

§ 5

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Ramaro. Skierowanie żądania może odbyć się w formie: • pisemnej na adres: RAMARO S.C. ul. Polna 5, 62-021 Paczkowo • elektronicznej na adres e-mail: biuro@ramaro.pl Ponadto, Użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§ 6

1. Ramaro przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym w celu realizacji usługi dostawy newslettera,.oraz odpowiedzi na wiadomości przesłane za pomocą formularza przez Użytkowników.

2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Ramaro ma prawo do kontaktu oraz wysyłania na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonu newsletterów, w tym informacji o nowych towarach, akcjach promocyjnych lub wydarzeniach kulturalnych, którym Ramaro patronuje. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

§ 7

Dane osobowe zebrane przez Ramaro mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 8

Ramaro stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 9

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 10

Ramaro może rejestrować adres IP Użytkownika, pod którym będzie on korzystać ze Serwisu.

IV. Pliki cookies

§ 11

 1.  Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez Ramaro.

 2.  Pliki cookies wykorzystywane są w celu: • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 •   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 •   utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 •   dostosowania zawartości newslettera do preferencji Użytkownika;

 •   wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie;

 •  marketingowym

 1.  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego

§ 12

 1. Ramaro informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu.

 2. Ramaro wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Ramaro, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z  odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

 •  Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 13

Ramaro informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 14

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Ramaro podmioty trzecie.

§ 15

Ramaro stosuje także kod śledzący, oparty na technologii cookies, pozwalający na badanie aktywności Użytkownika na stronie internetowej Serwisu i nagrywanie pojedynczych sesji Użytkownika w celu analizowania zachowań Użytkownika w Serwisie i tworzenia mapy zachowań, co pozwala na poznanie sposobu korzystania ze Serwisu przez Użytkowników, identyfikowanie problemów z użytkowaniem Serwisu.

Umów się Skóry i tkaniny

linia Zobacz więcej
Umów się Sklep internetowy

linia Zobacz więcej
Umów się Pokaz mebli w 3D

linia Zobacz więcej
Nasze salony
Paczkowo ul. Średzka 36 tel. 787 091 182
Piła ul. Rynkowa 23/27 tel. 600 701 911
Piła al. Niepodległości 159 tel. 696 819 081